A-merken voor scherpe prijzen
  Eenvoudig online bestellen
  Niet goed, geld terug

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CoolKidzWear


Bestelling
De Algemene Leveringsvoorwaarden van CoolKidzWear zijn van toepassing op alle leveringen, door CoolKidzWear aan consumenten. Door te bestellen geef je aan met de Algemene Leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Wij verwerken je bestelling nadat je deze aan ons hebt doorgegeven door middel van het bestelformulier. Ter bevestiging ontvang je nog bericht( een e-mail) maar dit is geen voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst.

Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen, CoolKidzWear kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijze had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Prijzen
Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, maar exclusief bezorgkosten. CoolKidzWear kan haar prijzen aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden uiteraard niet voor bestellingen die op dat moment al zijn gedaan.

Betalen en Betaalmogelijkheden
Hiertoe bestaan diverse mogelijkheden:

Vooruitbetalen
Hierbij verzend je de bestelling waarop je van ons de bevestiging met factuur krijgt. Hierop kunt je de factuur betalen. Wanneer het gehele verschuldigde bedrag bij ons binnen is gaan wij direct over tot verzenden.

Ideal
Reken eenvoudig en veilig bij ons af via Ideal. Kies op je bestelformulier voor Ideal en selecteer je eigen bank vervolgens wordt je doorgeleid naar je eigen bank waar de betaalopdracht al klaar staat. Vul de ontbrekende gegevens in en autoriseer je betaling. De betaling wordt direct uitgevoerd en je wordt terug geleid naar onze website.

Contant betalen en ophalen
Het is ook mogelijk om je bestelling contant te betalen en op te halen bij CoolKidzWear (op afspraak). Je betaalt dan geen verzendkosten, deze zijn gratis. Je ontvangt na bestelling een bevestiging per e-mail. In deze bevestiging staat waar en wanneer je de bestelling kunt ophalen. Het is NIET mogelijk om met pin te betalen.

Eigendomsvoorbehoud

CoolKidzWear blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan CoolKidzWear verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan en pas daarna wordt het product verstuurd.

Bezorgkosten
Deze kosten brengen wij slechts éénmaal per bestelling in rekening. Ook als jouw bestelling niet in één keer wordt bezorgd.

Bezorging
De verzending vindt plaats via Post.NL wanneer je niet thuis bent heb je tot twee weken de tijd om je bestelling op het postkantoor op te halen.

Levertijd
Wanneer je bestelling bij ons binnenkomt, wordt deze meteen voor je gereserveerd zodra de betaling door ons is ontvangen. Wij sturen je artikel(en) zo snel mogelijk toe. Meestal dezelfde dag. Indien artikelen niet voorradig zijn en een korte (binnen 5 dagen na ontvangst van je betaling) levertijd niet haalbaar is, dan nemen wij even contact met je op, zodat je weet waar je aan toe bent.

Ruilen en retourneren
Bevalt het bestelde artikel je niet, dan kun je het binnen 7 dagen voldoende gefrankeerd aan ons opsturen en het artikel omruilen of retourneren. Neem daarbij de volgende regels in acht:

Het artikel dient;

  • onbeschadigd te zijn
  • niet gedragen, gewassen,of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt te zijn
  • voorzien te zijn van de originele verpakking en (info) kaartjes

Stuur ons vooraf een e-mail naar info@coolkidzwear.nl o.v.v. RETOUR en het bestelnummer, dat je wilt omruilen of retourneren. Je ontvangt van ons een e-mail ter bevestiging van de artikelen die je wilt ruilen of retourneren binnen 3 werkdagen nadat je hebt gemaild. Stuur de artikelen met de uitgeprinte e-mail naar:

CoolKidzWear
T.a.v.: retour (+ invullen bestelnummer)
Kluivingskampenweg 5
9761 BM  Eelde

De door ons ontvangen betaling die correspondeert met het geretourneerde artikel, maken wij na ontvangst van het artikel direct aan je over. Het terugsturen van de artikelen is gratis, je krijgt de verzendkosten van het retourneren teruggestort op jouw rekening (zie hiervoor de Retourregels). Dit is een service van onze kant, we zijn niet verplicht om de retourkosten aan jou terug te betalen als je van jouw bestelling 1 of meerdere artikelen houdt en de rest retourneert.

CoolKidzWear behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om ( in overleg) slechts een gedeelte van het reed betaalde bedrag te crediteren. Dit gebeurt alleen wanneer naar mening van CoolKidzWear het artikel niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet.

Retourregels
De artikelen die retour gestuurd moeten worden kunnen op dezelfde wijze verstuurd worden, als dat ze bezorgd zijn. Zijn ze per brievenbuspost verstuurd, dan ook graag op deze manier retour sturen (zie voor meer info de Bestelinformatie). Wil je dit niet en kies je ervoor om met pakketpost te retourneren, geen probleem, maar dan zijn de extra kosten voor jou als klant voor het retourneren.
Neem s.v.p. contact op als je niet weet hoeveel postzegels erop geplakt dienen te worden. Je verstuurt de artikelen terug in de plastic envelop waarin het is gestuurd. Plak een sticker op de plastic envelop, schrijf het adres erop en plak de postzegels erbij. Let op!!: Bubbeltjes enveloppen zijn te dik en doosjes passen niet door de brievenbus.

Hebben wij je het verkeerde artikel toegezonden?

Meldt ons dan dit zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een termijn van 5 werkdagen. Neem, voordat je het artikel aan ons terugzendt, even contact met ons op. Wij maken het graag voor je in orde.

Is je bestelling beschadigd?
Wij voeren je bestelling met de grootst mogelijk zorgvuldigheid uit. Toch kan er tijdens de bezorging iets mis gaan. Blijkt je bestelling bij ontvangst beschadigd, meldt ons dit dan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen. Neem, voordat je iets terugzendt, even contact met ons op. Wij maken het graag voor je in orde.

Garantie
CoolKidzWea garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Ten aanzien van de artikelen die door derden zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die de fabrikant er voor verstrekt. CoolKidzWear zal bij defecten na beoordeling en in overleg met jou en de leverancier zorg dragen voor vervanging of herstel dan wel terugbetaling van de koopprijs na retourzending van het artikel. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het artikel of wanneer jij of derden wijzigingen in het artikel hebben aangebracht.

Aansprakelijkheid
Indien de door geleverde artikelen een gebrek vertonen dan is de aansprakelijkheid jegens jou beperkt tot hetgeen bepaald is over garantie. De aansprakelijkheid van CoolKidzWear voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van CoolKidzWear.

Geschillen
CoolKidzWear zal altijd proberen om, als je onverhoopt niet tevreden bent over een geleverd product of over onze service, dit in onderling goed overleg met je op te lossen. Mochten wij daar helaas niet uitkomen, dan dient het geschil door de meest gerede partij te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van Groningen. Op elke overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen?
Stuur een e-mail naar info@coolkidzwear.nl of bel 06-52690642
 

  A-merken voor scherpe prijzen
  Eenvoudig online bestellen
  Niet goed, geld terug